Man holding heart illustration against gray wall background. Concept with heart disease protection and care.

Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

AORT KAPAK HASTALIKLARI
Aort kapağı sol karıncık ile aorta damarı arasında bulunan yarım ay şeklinde 3 yaprakçıktan oluşan bir kapaktır.Erişkinde çeşitli nedenlerle aort kapağında bozukluklar ortaya çıkabilir. Bu rahatsızlıklar aort darlığı, yetmezliği veya darlık+yetmezlik şeklinde olabilir. Bazı insanlarda aort kapağı doğuştan 2 yaprakçıklı olabilmektedir. Aort darlığı doğuştan ya da sonradan, akut romatizmal ateş ve diğer nedenlere bağlı olarak görülmektedir.

Aort darlığı

Aort darlığı 5/10.000 oranında görülen nadir bir hastalıktır. Orta ve ileri yaşlara kadar belirti vermeyebilir. Doğuştan 2 yaprakçıklı kapak zemininde hastalık daha kolay gelişir.

Belirtiler

Bayılma veya baygınlık hissi, iş yaparken nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, baş dönmesidir.

Cerrahi tedavi

Aort darlığının cerrahi tedavisi genellikle kapak değişimi ile olur. Nadir vakalarda onarım yöntemiyle darlık giderilebilir. Kapak değişimi mekanik protez, biyolojik protez veya kadavradan alınan yamalarla yapılabilmektedir. Günümüzde ve ülkemizde en sık mekanik protez kapaklar kullanılmaktadır. Aort kapak cerrahisine bağlı ölüm oranı %3-5 arasında bildirilmektedir.

Aort yetmezliği

Aort kapağının kalbin gevşemesi sırasında tam olarak kapanamaması nedeniyle aortadan sol karıncığa kanın geri kaçması anlamına gelmektedir. Görülme oranı 5/10.000 dir. Erkeklerde 30-60 yaşları arasında sıktır.
Hastalarda nefes darlığı, bayılmalar, göğüs ağrısı ve hafif kalp yetmezliği görülebilir. Kalpte şiddetli kan geçiş sesi vardır.

Nedenleri

Romatizmal ateş, kalbin iltihabi hastalığı, hipertansiyon, marfan sendromu (kromozomal bir hastalık), aort diseksiyonu, ankilozan spondilit, reiter sendromu (bağ doku hastalığı)ve sifilizdir.

Belirtiler

Çarpıntı, hissedilen güçlü nabız, düzensiz nabız, bayılma, özellikle iş yaparken çabuk yorulma, nefes darlığı,yorgunluk, göğüs ağrısıdır.

Cerrahi tedavi

Aort yetmezliğinde cerrahi tedavi aort darlığında oloduğu gibi kapak değiştirilmesi şeklinde olur. Aort yetmezliği ile birlikte çıkan aortada balonlaşma veya yırtılma varsa bu durumda aort kapağı ile birlikte çıkan aortanında suni bir damar ile değiştirilmesi gerekmektedir.

MİTRAL KAPAK HASTALIKLARI

Mitral kapak,kalbin sol kulakçığı ile sol karıncığı arasında yer alır ve kanın geriye kaçmasını engeller. Mitral kapağın 4 komponenti vardır. Mitral kapağa ait bu komponentlerden birinde herhangi bir nedenle meydana gelen hasar, kapakta darlık ya da yetmezliğe neden olabilir. Mitral kapak hastalıkları ülkemizde en sık romatizmal kalp hastalıklarına bağlıdır ve mitral darlık şeklindedir. Batı ülkelerinde ise genellikle yaşlılarda görülen mitral kapak yetmezliği şeklindedir.

Mitral kapak hastalıklarının belirtileri nelerdir?

Belirtiler genelde iş yaparken ortaya çıkabildiği gibi istirahat halinde de görülebilir. İstirahat halindeki şikayetler hastalığın ilerlediğinin göstergesidir. Bu tip hastalarda kalbin kas yapısında bozulma olabileceğinden, ameliyattan fayda görüp görmeyeceği yapılan tetkiklerle detaylı değerlendirilmelidir. Hastalar genelde eforla nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı ve kanlı balgam şikayetlerinden yakınırlar. Mitral yetmezliğinde sol kulakçığın fazla genişlemesine bağlı ritim bozukluğu sıklıkla görülür. Mitral darlığında ise sol kulakçıktaki kanın akışkanlığının yavaşlamasından dolayı pıhtı oluşabilir. Bu pıhtının yerinden oynaması sonucu vücuttaki kol, bacak yada beyin damarlarını tıkayabilir.

Mitral kapak hastalıklarında cerrahi tedavi

Mitral kapak hastalığında tedavi darlık ya da yetmezliğe göre değişebilmektedir. Mitral kapak hastalığında cerrahi tedavi,kapağın onarımı yada değiştirilmesi şeklindedir. Onarım cerrahisi kapağın şekli çok bozulmamış hastalarda uygulanabilir. Mitral kapağın yerine metal kapak veya biyolojik kapaklar yerleştirilir.