Surgeons wearing surgical loupes while performing operation in operation theater

Koroner arter by-pass cerrahisi nedir?

Koroner arter by-pass cerrahisi bir açık kalp ameliyatı olup, bu ameliyatta vücudun başka bir bölgesinden alınan damarlar (venler veya arterler) yeteri kadar kan almayan koroner arterlere kan akımını sağlamak için kullanılır. Ameliyatta kullanılan arterler veya venler, bulundukları bölgelerden kolaylıkla serbestleştirilebilen ve çıkarıldıkları vücut bölgesinde kan akımını bozmayan damarlardır.

Kullanılan arterler; greftlere tipik örnek olarak, göğüs duvarının iç kısmında aşağıya doğru seyreden göğüs damarı (mammaria interna); venlere örnek olarak ise, bacak iç kısmında ayak bileğinden kasığa kadar derinin hemen altında seyreden safen venidir. Bazen gerekli durumlarda bacak arkasından veya koldan da venöz greftler hazırlanabilir. Yine arteryel greft olarak ön koldan radial arter, karın içinden mide arteri de greft amacıyla kullanılabilir.

Ameliyat sırasında arteryel ve venöz greftler kalbin yüzeyinde seyreden koroner damarlara direkt olarak birleştirilir. Böylece greftler köprü vazifesi görüp darlığın ilerisine kan akımı sağlarlar.
Koroner arter by-pass ameliyatları genelde, kalp akciğer makinesi kullanılarak gerçekleştirilir. Bu makine kanı oksijenlendirir ve vücuda belirli bir basınçta kan akımı sağlayarak kalbi durdurmayı mümkün kılar. Böylece koroner damarlara by-pass ameliyatı gerçekleştirilir.

Koroner arter by-pass cerrahisi ne sağlar?

Koroner arter by-pass cerrahisi kalp kasına gelen azalmış olan kan akımını arttırır. Bu fazla miktarda gelen kan akımı göğüs ağrısını (angina) ortadan kaldırır. Ayrıca yorgunluk ve çok ilaç kullanımını azaltır, hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar. Böylece hastaların hayat kalitesi artmış olur. Ağır koroner arter hastalığı olan kişilerde by-pass cerrahisi hastanın yaşamını uzatır.

 

Küçük Kesi ile Koroner Bypass Ameliyatı

Göğüs kafesinde bulunan kemiğin kesilmeden meme seviyesinin 1 cm üstünden yapılan yaklaşık 5-6 santimetrelik bir kesi ile kaburgalar arasından koroner bypass uygulanacak bölgeye ulaşılması ile koroner arterde görülen tıkanıklığın yanından 2. bir  damar ile (by pass) kan sağlamaktadır. Küçük kesi ile yapılan koroner bypass operasyonlarında iyileşme sürecinde hastalar büyük avantaj elde etmektedir. Karşıdan bakıldığında operasyonun izi küçük  olmaktadır. Ayrıca iyileşme süreçlerinde operasyon sonrası hastaların hep sırt üstü yatması gerekmeyecek istedikleri gibi sağa veya sola dönebileceklerdir.Bu yöntemle yapılan operasyonların bir avantajı da çok az kanamanın olmasıdır. Operasyonu geçiren kişilerin çoğu ağrılarının çok yüksek seviyede seyretmediğini dile getirmektedirler. Her hasta bu küçük kesi ile ameliyata uygun değildir, teknik olarak olup olamayacağı bir kalp damar cerrahının muayenesinden sonra netlik kazanacaktır.

 

Küçük Kesi ile Koroner Bypass Ameliyatında İyileşme Süreci Nedir?

Küçük kesi yöntemi ile koroner bypass operasyonu geçiren kişiler yaklaşık 3 hafta gibi bir süreçte, farklı istenmedik sonuçlar olmadığı sürece iyileşebilirler. Bu yöntem, yoğun bakımda kalma süresini de 1 güne kadar da indirmiştir. Kısa sürede iş hayatına dönebilen hastalar için küçük kesi yöntemi bu yüzden tercih edilmektedir. İyileşme sürecini klasik operasyon yöntemlerine göre kısaltan küçük kesi koroner bypass işlemi göğüs kemiğinde meydana gelebilecek bir enfeksiyon ihtimalini de en aza indirir. Uyku pozisyonlarında sağlanan özgürlük hastanın iyileşme sürecinde moral sağlamakta ve gündelik hayatına kaliteli bir uykunun eşlik etmesini mümkün kılmaktadır.  Küçük kesi yöntemi ile koroner bypass olmuş hastalar hastaya göre değişmekle beraber işlerine kısa sürede dönebilir, operasyon sonrası gündelik hayata daha kısa sürede başlayabilirler.