Man holding heart illustration against gray wall background. Concept with heart disease protection and care.

Dünyada 22,5 milyon kişi kalp yetmezliğine sahiptir. Her yıl 2 milyon kişiye kalp yetmezliği teşhisi konmaktadır. Bu hastaların %10 ‘u son dönem kalp yetmezliğine girmektedir. Bu son dönem kalp yetmezliğine giren hastaların %50’i hayatını kaybetmektedir. Dünyada her yıl son dönem kalp yetmezliğine bağlı 250 bin hasta ölmektedir. Ülkemizde ortalama 800 bin kişi kalp yetmezliğine sahiptir. Beş bin kişinin son dönem kalp yetmezliğine sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Son dönem kalp yetmezliğine sahip hastalarda kalp yetmezliğinin sebebine bağlı olarak yapılan tedavi yöntemleri yüksek riskli kapak değişimi, bypass ameliyatları, kök hücre nakli, suni kalp uygulaması ve kalp nakli olarak sıralanabilir.

Bu tedavi yöntemleri içinde özellikle kalp nakli sonrası 1. yılda hastaların %90’ı hayatta kalmaktadır. Bu oran 5 yılın sonunda %80 gibi yüksek orana sahiptir. Bu tür uygulamalar olmasaydı 1. yılın sonunda hastaların %50’i, 5. yılın sonunda %25’i ancak hayatta kalabilecekti. Suni kalp uygulaması kalp bekleyen hastaların bu bekleme süresince hayatta kalmalarını sağlamaktadır. Bu güne kadar kliniğimizd 75 hastaya kalp nakli, 100 hastaya suni kalp uygulaması yapıldı. Bu hastaların bir çoğu hastaneden taburcu olup normal günlük işlerini yapmaktadırlar.