toplardamar hastalıkları

Derin Toplardamar Tıkanması (DERİN VEN TROMBOZU) ve Tedavisi

Çeşitli sebeplere bağlı olarak toplardamarlarda kanın pıhtılaşmasına bağlı olarak tıkanmalar oluşmasına derin toplardamar tıkanması veya derin ven trombozu denir.

 

En sık rastlanan sebepler;

Basit kırık veya kazalar nedeniyle alçılama sonrası,

Hareketsiz yatmayı gerektiren ameliyatlar

Doğumsal olarak pıhtılaşmaya yatkınlık olarak sıralanabilir.

 

Derin toplardamar tıkanmasında çoğunlukla tıkanmanın olduğu bölgede şişme, kızarıklık, ağrı en sık rastlanan şikayetlerdir, bazen de hiçbir şikayet olmadan da bu problem oluşabilir. Bugüne kadarki klasik tedavi yöntemleri(kan sulandırma, pıhtı eritme gibi) hastanın şikayetlerini önemli oranda azaltır. Ancak tıkanmanın yaşandığı bacak veya kolun tamamen iyileşme olasılığı oldukça düşüktür.

 

Bunun sebebi bacaktaki pıhtının tam olarak çözülmemesi veya tıkanıklığın açılmamasıdır.

Tıkanıklığı açmak için özel ve yeni yöntemlerle uygulanmaktadır

 

Ani gelişen ve yıllarca iyileşmeyen derin venöz trombozlu hastalarda yeni bir tedavi metodu olan bu yolla, toplardamar içine ultrason eşliğinde iğne deliğinden girilerek ekosonik ses dalgalarıyla birlikte pıhtı eritici ilaç aynı anda verilir(EKOS) ve başarılı olma olasılığı ortalama %85 civarındadır. Bu yöntem hastalığın başlamasından sonraki ilk bir ay içinde uygulanmalıdır. İlk 1 ha fta on gün lük dönemde başarı oranı daha yüksektir.

 

EKOS Ultrasonik Kateterleri ile yapılan bu yeni tedavi ile toplardamar içindeki pıhtı aynen bir şekerin sıcak suda eriyip yok olması gibi kan içerisinde eriyerek kaybolur ve damar açılır, akım tam olarak sağlanır. Bu işlemde katater ortalama 20-30 dk içerisinde yerleştirilmektedir.Ortalama 20-24 saat’lik uygulama ile birçok hastada tam açılma sağlanabilmektedir.